Karta zgłoszeniowa do Domu Pomocy Społecznej Domus Misericordiae:

Lista rzeczy potrzebnych przy przyjęciu Pensjonariusza: