ul. Ogrodowa 28

42-200 Częstochowa

tel. 506 394 667

e-mail: dps@caritas.czest.pl